Bel ons: 06 - 57571106

Communicatie & Organisatie

Babs en Leontien Rosenmuller helpen u bij uw communicatie. Van strategie en concept tot de uitvoering en organisatie. Wij staan bekend om onze zorgvuldigheid, persoonlijke benadering, creativiteit en flexibiliteit. Ook denken wij actief mee en nemen u werk uit handen. Wij zorgen er simpelweg voor dat het goed komt!

Portfolio

Een kleine greep uit onze vele projecten.

Communicatiebeleid schoolbestuur

Stichting Flore

Stichting Flore - een schoolbestuur van 32 basisscholen in Noord-Holland – begeleidden wij in 2010-2011 bij de totstandkoming van hun communicatiebeleid. Wij riepen hiervoor een projectgroep in het leven bestaande uit directeuren, leraren, ouders en kantoormedewerkers om zo betrokkenheid en vertrouwen binnen de stichting te waarborgen. Samen met de projectgroep voerden we een imago-analyse uit aan de hand van diepte-interviews, focusgroepen en digitale enquêtes onder de belangrijkste stakeholders. De input verwerkten we in het communicatiebeleid met daarin een visie voor de komende jaren op de interne en externe communicatie inclusief een praktisch werkplan.

Benefietdiner voor Haïti

VO-raad

De VO-raad vierde haar 10-jarig jubileum in 2016 door aan anderen te geven die het hard nodig hebben en zamelde daarom geld in voor rampbestendige schoolgebouwen in Haïti. Het doel: het ophalen van 80.000,- zodat het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds vier scholen rampbestendig kan maken. Rosenmullers ondersteunde VO-raad bij het inzamelen van dit bedrag. En met succes: we hebben bijna € 100.000 opgehaald! Het hoogtepunt was de organisatie van een benefietdiner voor 150 partners van de VO-raad. Het diner vond plaats op de praktijkschool PrO Almere. Leerlingen van de school verzorgden het diner en het entertainment, Freek de Jonge gaf op zijn humoristische wijze een prachtige speech en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet nam de cheque van € 80.000,- in ontvangst. Wij waren verantwoordelijk voor de uitnodigingen, vormgeving, aankleding en organisatie. Verder stelden wij de draaiboeken op en waren event manager op de avond zelf.

Huisstijl & film ‘Ik in 010’

Stichting Erfgoedcoalitie Rotterdam

De Erfgoedcoalitie is een samenwerking tussen het Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Maritiem Museum, Stadsarchief Rotterdam, Museum Rotterdam, de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Met de leerlijn ‘Ik in 010’ maken basisschoolleerlingen niet alleen kennis met het erfgoed van Rotterdam, maar nemen ze er ook actief deel aan. Rosenmullers was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de huisstijl, de website, de promotiefilm en de spetterende Kick-off. De huisstijl is in nauwe samenwerking met leerlingen tot stand gekomen, wat duidelijk zichtbaar is in het logo. Zie www.ikin010.nl

Strippenkaartconstructie

Communicatieondersteuning

Rosenmullers biedt diverse opdrachtgevers ondersteuning via een strippenkaartconstructie, s dé oplossing voor losse of incidentele werkzaamheden op het gebied van communicatie. Wij reserveren een x aantal uren per maand om de opdrachtgever bij te staan die gebruikt worden wanneer het uitkomt. Eén simpel telefoontje of mailtje volstaat en we gaan direct aan de slag. Zonder langdurige verplichtingen kunnen opdrachtgevers hiermee altijd een beroep doen op onze expertise, voor bijvoorbeeld:

 • Communicatieadvies
 • Updaten en onderhouden van uw website en social media
 • Opstellen en versturen van nieuwsbrieven
 • Schrijven en uitzetten van persberichten
 • Produceren van brochures of andere (promotie)materiaal
 • Coördinatie van vormgeving & drukwerk
 • Organiseren presentaties of bijeenkomsten
Onderstaande organisaties maken gebruik van onze strippenkaartconstructie:

Huisstijl VO2020-tour

VO-raad

Sinds 2014 ondersteunen wij de VO-raad bij de organisatie van de VO2020-tour. In een kleine drie maanden trekt de organisatie het land door om in gesprek te gaan met het veld. Naast de organisatie van de tour, zijn wij ook verantwoordelijk voor de ontwikkelde huisstijl en de realisatie van de VO2020-website: een centrale vind- en deelplek waar scholen terecht kunnen voor inspirerende voorbeelden van voorlopers.

Herpositionering & strategie

LerenWerkt

RMC Achterhoek begeleidt leerlingen die spijbelen of zonder diploma van school zijn gegaan. De organisatie beschikte over verschillende verouderde websites, de huisstijl was verouderd en de naamsbekendheid liet te wensen over. Tijdens diverse bijeenkomsten met medewerkers van RMC Achterhoek, verantwoordelijken uit de diverse gemeentes en de leerplichtambtenaren uit de regio en een enquête onder jongeren verzamelde Rosenmullers input voor het communicatiebeleid. Dit leidde tot het advies om samen met de leerplichtambtenaren verder te gaan onder de vlag LerenWerkt. Zo is voor alle jongeren, ouders en scholen in de regio duidelijk bij wie ze moeten zijn wanneer ze tegen problemen aanlopen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan. Zie www.lerenwerkt.nu

Boek met praktijkvoorbeelden

Steunpunt Passend Onderwijs

In het boek ‘Verrassend passend’ van het Steunpunt Passend Onderwijs VO vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven de lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. Rosenmullers verzorgde de coördinatie met tekstschrijver, fotograaf, vormgever en drukker.

VO Bètaconferentie

Platform Bèta Techniek

Rosenmullers organiseerde de tweedaagse conferentie ‘Samen werken aan toekomst voor bètatalent’ voor 400 (internationale) deelnemers van scholen, bedrijven en overheden in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Wij ondersteunden bij de werving, vormgeving, programmablad, aankleding en organisatie. Verder stelden wij de draaiboeken op en waren we event manager op de dagen zelf.

Website & digitale nieuwsbrief

EWT Noord-Holland/ Flevoland

Sinds 2010 ondersteunen we het Expertisecentrum Wetenschap &Technologie Noord-Holland bij hun communicatie. Zo hebben we onder andere een website ontwikkeld wat inmiddels is uitgegroeid tot dé plek om informatie te vinden en inspiratie op te doen over Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs in Noord-Holland. Via de digitale nieuwsbrief die we 6x per jaar versturen houden we de doelgroep op de hoogte van de ontwikkelingen rond W&T in de regio. Zie www.iederkindeentalent.nl

Webstrategie & ontwikkeling

Steunpunt Opleidingsscholen

Het Steunpunt Opleidingsscholen klopte bij ons aan voor het ontwikkelen van een website. Een dergelijke vraag start bij ons altijd met een gedegen en onderbouwd advies. Tijdens een sessie met de betrokken partijen brachten we samen de doelen en doelgroepen in kaart en stelden we vast aan welke eisen de site moet voldoen. Deze input legden we vast in een heldere webstrategie met daarin:

 • Communicatiedoelen
 • Online doelgroepen
 • Strategie
 • Navigatiestructuur
 • Uitstraling/vormgeving/fotogebruik
 • Zoekmachineoptimalisatie en beheer
Deze strategie vormde de basis voor zowel het design en de bouw van de site als voor de teksten en content. Zie www.steunpuntopleidingsscholen.nl

Boek afscheid voorzitter VO-raad

'Krachtige signalen'

In het kader van het afscheid van de scheidend voorzitter van de VO-raad, hielpen wij mee aan de totstandkoming van het afscheidsboek ‘Krachtige signalen’. In dit mooi vormgegeven boek geven 15 grootheden uit het onderwijsveld hun visie op het onderwijs. Wij verzorgden de redactie en coördinatie met fotograaf, vormgever en drukker.

Crisiscommunicatie

Asbest op basisscholen

Bij verschillende scholen van een groot schoolbestuur bleek asbest aanwezig te zijn. Schoolmedewerkers, kinderen en bezorgde ouders wilden weten of hun gezondheid geen gevaar liep. Wij stelden een communicatieplan op, schreven brieven en deden persberichten uit. Dankzij de keuze voor een open, eerlijke en duidelijke communicatie met alle betrokkenen is onrust en paniek voorkomen.

Awearness Fair Fashion Event

Arnhem Mode Biënnale

Tijdens de Arnhem Mode Biënnale werkten wij mee aan het Awearness Fair Fashion Event: een Catwalkshow met exclusieve aandacht voor duurzame mode en een prikkelende talkshow onder de bevlogen leiding van Jort Kelder. Het event – met meer dan 500 gasten – liet op inspirerende wijze zien dat eerlijke mode trendy en mooi kan zijn. Wij stelden de draaiboeken op en waren verantwoordelijk voor de dagcoördinatie.

Presentatiemap

CINX

De ICT dienstverlener CINX wordt gevormd door zelfstandig ondernemers die exclusief verbonden zijn aan CINX. Rosenmullers ontwikkelde een presentatiemap met daarin vijf insteekvellen: één voor potentiële opdrachtgevers, één voor potentiële franchisenemers en drie ‘success stories’. Zie www.cinx.nl

Digitaal lespakket

Stichting Proefdiervrij

Na een gedegen doelgroepanalyse ontwikkelde Rosenmullers in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht het digitale lespakket AAPNOODMUIS voor Proefdiervrij. Leerlingen worden in dit overzichtelijke en gebruiksvriendelijke lespakket op een leuke en interactieve manier aan het denken gezet over de problematiek rondom dierproeven. We hebben leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het project betrokken om het zo volledig op de wensen van de doelgroep af te stemmen.

Restyling huisstijl & animatiefilm

Toptechniek in bedrijf

Binnen het programma Toptechniek in bedrijf van het Platform Bèta Techniek zetten beroepsonderwijs, overheid en het bedrijfsleven zich in voor goed geschoolde technische vakkrachten. De website was toe aan een make-over, zowel qua structuur als qua vormgeving. Rosenmullers ontwikkelde - binnen de bestaande kaders - een eigen herkenbare huisstijl bestaande uit typografie, kleuren, iconen en een landkaart. Ook coördineerde Rosenmullers de ontwikkeling van een animatiefilmpje van de corporate story van Toptechniek in bedrijf. Zie www.toptechniekinbedrijf.nl

Digitaal jaarverslag

10voordeleraar

Voor 10voordeleraar ontwikkelden we een digitaal jaarverslag. We bedachten de structuur, lieten mooie foto’s maken en coördineerden het design- en bouwproces. De inhoud werd door de opdrachtgever zelf verzorgd. Zie jaarverslag.10voordeleraar.nl

Wie zijn Rosenmullers?

Wij zijn Babs en Leontien Rosenmuller. De kracht van Rosenmullers zit in onze samenwerking. Wij zijn erg verschillend, maar hebben toch ook veel gemeen. Handig, want zo vullen we elkaar op veel punten aan en hebben we tegelijkertijd aan een half woord genoeg. En daar plukt u als opdrachtgever de vruchten van.

Ons uitgebreide netwerk

Wij hebben een ijzersterk netwerk. Deze eenpitters hebben plezier in hun werk, komen afspraken altijd na en lopen net dat stapje harder. Net als wij! Zo maken wij samen mooie dingen voor u als opdrachtgever

Rosenmullers
Drukkers
Vormgevers
Ontwikkelaars
Filmmakers
Fotografen
Je hebt communicatiemensen, producenten, strategen, verschilmakers en inhoudelijke bijters. En dan heb je Rosenmullers.... Die zijn alles zoals hierboven genoemd en nog veel meer. Scherp, ervaren, overzichtelijk, gedreven, wars van ego, gedetailleerd en met frisse positieve energie. Een genot om mee te werken en te schakelen. Creatieve gedachten, inhoud en vorm zijn bij de zussen in goede, vertrouwde handen. We hebben inmiddels al veel prachtige resultaten met elkaar mogen boeken en ik kijk uit naar ons volgende samenwerkingsproject.  
Frank Boode – Imagineer
Het werken met Rosenmullers Communicatie en Organisatie is net een feestje! Samen werk je naar het eindpunt en de weg er naar toe verloopt als volgt: afspraken worden nagekomen, de kwaliteit van geleverde adviezen en producten is top en er wordt altijd meegedacht. Tot slot: het vertrouwen is groot en je kunt altijd van hen op aan!
Hermien Jacobs – Steunpunt Passend Onderwijs
Rosenmullers hebben de uitgangspunten van onze organisatie en de wensen van de doelgroep uitstekend opgepakt én bewaakt. Met grote expertise om steeds goed op koers te blijven. Met oog voor detail. Met een slim netwerk om op verschillende fronten bij te springen. Nooit de indruk wekkend dat ook maar iets teveel was. Dit resulteerde in een bijzonder geslaagd congres met veel, heel veel positieve feedback.
Annemarijke Jolmers – NRO
Enkele karakteristieke kenmerken van Rosenmullers Communicatie & Organisatie zijn: innovatief en creatief, flexibel, betrouwbaar, oog voor klant en omgeving en tot slot kwaliteit. Deze kenmerken zijn ook terug te vinden in de werkzaamheden die zij verrichten voor het Expertise Centrum Wetenschap & Technologie regio Noord-Holland en Flevoland. Het succes van dit kenniscentrum is voor een belangrijk deel, het volledig verzorgen van de communicatie, te danken aan de inbreng van Rosenmullers.
Peter Claessen – EWT Noord-Holland/Stichting Flore
Management, creativivity, communications and quality (editorial capabilities!) of the Rosenmullers are excellent. They just make it happen and help you find the right partners for graphic design, copy writing and even printing. They keep you constantly in the loop on where they are and what they are doing. It is a pleasure to work with the Rosenmullers and I would definitely hire them again. Each sister has their own specific complementary talent and the fact that they know this makes their efficiency and quality stand out.
Martijn de Vrij – CINX
Wij waren de eerste klant van Rosenmullers en we hebben ze nooit meer weggedaan! Leontien is deskundig, enthousiast en ze doet wat ze belooft. Vaak nog sneller dan afgesproken. Niet altijd volgens vaste protocollen, wel altijd met resultaat. Leontien is erg goed in het terugbrengen van lange teksten tot een compacte, prettig leesbare publicatie. Een pluspunt van Rosenmullers is hun sterke netwerk van ZZP-ers: net zo gedreven, snel en flexibel als de Rosenmullers zelf.
Liesbeth Preng – Zorgbelang Noord-Holland
In 2011 maakte ik kennis met Rosenmullers Communicatie & Organisatie. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit, creativiteit en flexibiliteit van Babs. Door deze eigenschappen biedt zij klanten geen kant en klaar product, maar de juiste marktgerichte aanpak, op het juiste moment en op de juiste manier. Met haar warme persoonlijkheid maakt Babs zowel het eindresultaat als het proces tot een feest.
Muriëlle Springer – VO-raad